בס״ד

Kavanot: Mishlei

Thoughts on Tanach and the DaveningMishlei Vocabulary

A Wise Guy, 3/12/2024 and 3/19/2024

ספרי אמת, 3/19/2024 and 3/26/2024

Why is a Raven Like a Writing-Desk, 3/26/2024

משלי א:ב—Phronesis and Akrasia, 4/2/2024

משלי א:ג-ד—Middle of the Road, 4/16/2024

משלי א:ה-ז—Know-It-All, 5/21/2024 and 6/4/2024

משלי א:ח-יט—Fatherly Advice, 6/18/2024

משלי א:כ-לג—Voice of Reason, 6/25/2024

Who is Wise, משלי ב:א-כב