בס״ד

Kavanot: Parasha

Thoughts on Tanach and the Davening


תשע״ג

תשע״ד

תשע״ה

תשע״ו

תשע״ז

תשע״ח

תשע״ט

תש״פ

תשפ״א

תשפ״ב

תשפ״ג

תשפ״ד

ראש השנה תשפ״ד, 9/12/2023

Simanim 5784

פרשת האזינו תשפ״ד, 9/20/2023

פרשת האזינו תשפ״ד, A Short Dvar Torah

שבת סוכות תשפ״ד, 9/26/2023

פרשת בראשית תשפ״ד, 10/11/2023

פרשת נח תשפ״ד, 10/18/2023

פרשת לך לך תשפ״ד, 10/25/2023

פרשת וירא תשפ״ד, 11/1/2023

פרשת חיי שרה תשפ״ד, 11/8/2023

פרשת תולדות תשפ״ד, 11/15/2023

פרשת וישלח תשפ״ד, 11/29/2023

פרשת וישב תשפ״ד, 12/6/2023