בס״ד

Kavanot: Parasha

Thoughts on Tanach and the Davening

תשע״ג

תשע״ד

תשע״ה

תשע״ו

תשע״ז

תשע״ח

תשע״ט

תש״פ

תשפ״א

תשפ״ב

פרשת וילך תשפ״ב, 9/10/2021

פרשת האזינו תשפ״ב, 9/16/2021

שמחת תורה תשפ״ב, 9/23/2021

פרשת בראשית תשפ״ב, 9/30/2021

פרשת נח תשפ״ב, 10/8/2021

פרשת לך לך תשפ״ב, 10/15/2021

פרשת וירא תשפ״ב, 10/22/2021