בס״ד

Kavanot: Why is a Raven Like a Writing-Desk

Thoughts on Tanach and the Davening

🚧🏗️ Page Still Under Construction

As we said, a משל is a memorable expression of fundamental truth, an apothegm. But we generally use it to mean “metaphor”

introduction to metaphors

https://www.mentalfloss.com/article/89230/story-behind-lewis-carrolls-unsolvable-riddle

Models of truth because we have primitive monkey brains.

כל זה נסיתי בחכמה; אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני׃

קהלת ז:כג

חומר הספר הוא משלי, שהם קבוצת משלים, שלהבין דברים סתומים ועמוקים הבלתי נודעים ימציא להם משל מדברים הנודעים, שדרך הלבוש של המשל הנודע יובט המתלבש שהוא הנמשל הבלתי נודע.

מלבי״ם, משלי א׳:א

But

ואמר אהה אדני ה׳; המה אמרים לי הלא ממשל משלים הוא׃

יחזקאל כא:ה

https://www.tora.us.fm/tnk1/nvia/yxzqel/yx-21-05.html


משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃

משלי א:א

הפועל הוא שלמה בן דוד, ואמר בו שלשה תארים, כי האמתיות יתודעו, א] ע״י החכמה או הנבואה, ועז״א שלמה, שהוא היה חכם וחל עליו רוח אלקים, ב] יתודעו ע״י הקבלה, ועז״א בן דוד והיה לו קבלה מאבותיו. ג] ע״י הבחינה והנסיון, שזה ישלם ע״י קבוצת חכמים רבים, ועז״א מלך ישראל, שע״י שהיה מלך על עם חכם ונבון הזה היו כל החכמים נאספים אליו, והיה בכחו לבחון כל הענינים, כמ״ש כל זה נסיתי בחכמה.

מלבי״ם, משלי א:א

structure of sefer

משלי שלמה בן דוד מלך ישראל׃

משלי א:א

משלי שלמה; בן חכם ישמח אב; ובן כסיל תוגת אמו׃

משלי י׃א

גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה׃

משלי כה:א

דברי אגור בן יקה המשא; נאם הגבר לאיתיאל; לְאִיתִיאֵל וְאֻכָל׃

משלי ל:א

דברי למואל מלך משא אשר יסרתו אמו׃

משלי לא:א

🚧🏗️ Page Still Under Construction