בס״ד

Kavanot: קדושת השם

Thoughts on Tanach and the Davening

אַתָּה קָדושׁ

וְשִׁמְךָ קָדושׁ

וּקְדושִׁים

בְּכָל יום

יְהַלְּלוּךָ

סֶּלָה

בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ הָקֵל הַקָּדושׁ