בס״ד

Kavanot: אבות

Thoughts on Tanach and the Davening

בָּרוּךְ

אַתָּה

ה׳

אֱלקינוּ

וֵאלקֵי אֲבותֵינוּ

אֱלקֵי אַבְרָהָם

אֱלקֵי יִצְחָק

וֵאלקֵי יַעֲקב

הָקֵל

הַגָּדול

הַגִּבּור

וְהַנּורָא

קֵל עֶלְיון

גּומֵל חֲסָדִים

טובִים

וְקונֵה הַכּל

וְזוכֵר

חַסְדֵּי אָבות

וּמֵבִיא גואֵל

לִבְנֵי בְנֵיהֶם

לְמַעַן שְׁמו

בְּאַהֲבָה

מֶלֶךְ

עוזֵר

וּמושִׁיעַ

וּמָגֵן

בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ מָגֵן אַבְרָהָם