בס״ד

Kavanot: Sefer Tehilim

Thoughts on Tanach and the Davening

אמר ריב״ל בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים בניצוח בנגון במשכיל במזמור בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללויה גדול מכולן

פסחים קיז,ב

דוד כתב ספר תהלים ע״י עשרה זקנים: ע״י אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, וע״י משה, ועל ידי הימן, וע״י ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח

בבא בתרא יד,ב-טו,א

כמגדל דויד צוארך, בנוי לתלפיות (שיר השירים ד:ד) מהו תלפיות? ספר שאמרו לו פיות הרבה. עשרה בני אדם אמרו ספר תהילים‎: אדם הראשון, ואברהם, משה, ודוד, ושלמה…רב אמר, אסף, והימן, וידותון, ושלשה בני קרח, ועזרא

שיר השירים רבה ד:ג
Perek Class Attribution (לְ) Instrument (עַל) Other Introduction History Closing
א אשרי
ב אשרי
ג מזמור לדוד
ד למנצח בנגינות מזמור לדוד
ה למנצח מזמור לדוד אל הנחילות
ו למנצח בנגינות מזמור לדוד השמינית
ז לדוד שגיון אשר שר לה׳ על דברי כוש בן ימיני
ח למנצח מזמור לדוד הגתית
ט למנצח מזמור לדוד על מות לבן
י
יא למנצח לדוד
יב למנצח מזמור לדוד השמינית
יג למנצח מזמור לדוד
יד למנצח לדוד
טו מזמור לדוד
טז מכתם לדוד
יז תפלה לדוד
יח למנצח לדוד לעבד ה׳ אשר דבר לה׳ את דברי השירה הזאת ביום הציל ה׳ אותו מכף כל איביו ומיד שאול
יט למנצח מזמור לדוד
כ למנצח מזמור לדוד
כא למנצח מזמור לדוד
כב למנצח מזמור לדוד אילת השחר
כג מזמור לדוד
כד מזמור לדוד
כה לדוד
כו לדוד
כז לדוד
כח לדוד
כט מזמור לדוד
ל מזמור שיר לדוד חנכת הבית
לא למנצח מזמור לדוד
לב משכיל לדוד
לג
לד לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך
לה לדוד
לו למנצח לדוד לעבד ה׳
לז לדוד
לח מזמור לדוד להזכיר
לט למנצח מזמור לדוד לידיתון
מ למנצח מזמור לדוד
מא למנצח מזמור לדוד ברוך ה׳ אלקי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן
מב למנצח משכיל לבני קרח
מג
מד למנצח משכיל לבני קרח
מה למנצח משכיל שיר לבני קרח ששנים ידידת
מו למנצח שיר לבני קרח עלמות
מז למנצח מזמור לבני קרח
מח שיר מזמור לבני קרח
מט למנצח מזמור לבני קרח
נ מזמור לאסף
נא למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע
נב למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך
נג למנצח משכיל לדוד מחלת
נד למנצח בנגינות משכיל לדוד בבא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו
נה למנצח בנגינות משכיל לדוד
נו למנצח מכתם לדוד יונת אלם רחקים באחז אותו פלשתים בגת
נז למנצח מכתם לדוד אל תשחת בברחו מפני שאול במערה
נח למנצח מכתם לדוד אל תשחת
נט למנצח מכתם לדוד אל תשחת בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו
ס למנצח מכתם לדוד שושן עדות ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף
סא למנצח לדוד נגינת
סב למנצח מזמור לדוד ידותון
סג מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה
סד למנצח מזמור לדוד
סה למנצח מזמור שיר לדוד
סו למנצח שיר מזמור
סז למנצח בנגינות מזמור שיר
סח למנצח מזמור שיר לדוד ברוך אלקים
סט למנצח לדוד שושנים
ע למנצח לדוד להזכיר
עא
עב לשלמה ברוך ה׳ אלקים אלקי ישראל עשה נפלאות לבדו: וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. כלו תפלות דוד בן ישי
עג מזמור לאסף
עד משכיל לאסף
עה למנצח מזמור שיר לאסף אל תשחת
עו למנצח בנגינות מזמור שיר לאסף
עז למנצח מזמור לאסף ידותון
עח משכיל לאסף
עט מזמור לאסף
פ למנצח מזמור לאסף אל ששנים עדות
פא למנצח לאסף הגתית
פב מזמור לאסף
פג שיר מזמור לאסף
פד למנצח מזמור לבני קרח הגתית
פה למנצח מזמור לבני קרח
פו תפלה לדוד
פז מזמור שיר לבני קרח
פח שיר מזמורלמנצחמשכיל לבני קרח/להימן האזרחי מחלת לענות
פט משכיל לאיתן האזרחי ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן
צ תפלה למשה איש האלקים
צא
צב מזמור שיר ליום השבת
צג
צד
צה
צו
צז
צח מזמור
צט
ק מזמור לתודה
קא מזמור לדוד
קב תפלה לעני כי יעטף ולפני ה׳ ישפך שיחו
קג לדוד
קד הללוי־ה
קה הודו הללוי־ה
קו הללוי־ה הודו ברוך ה׳ אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללוי־ה
קז הודו
קח שיר מזמור לדוד
קט למנצח מזמור לדוד
קי מזמור לדוד
קיא הללוי־ה
קיב הללוי־ה
קיג הללוי־ה הללוי־ה
קיד
קטו הללוי־ה
קטז הללוי־ה
קיז הללוי־ה
קיח הודו הודו
קיט
קכ שיר המעלות
קכא שיר למעלות
קכב שיר לדוד המעלות
קכג שיר המעלות
קכד שיר לדוד המעלות
קכה שיר המעלות
קכו שיר המעלות
קכז שיר לשלמה המעלות
קכח שיר המעלות
קכט שיר המעלות
קל שיר המעלות
קלא שיר לדוד המעלות
קלב שיר המעלות
קלג שיר לדוד המעלות
קלד שיר המעלות
קלה הללוי־ה הללוי־ה
קלו הודו הודו
קלז
קלח לדוד
קלט למנצח מזמור לדוד
קמ למנצח מזמור לדוד
קמא מזמור לדוד
קמב משכיל תפלה לדוד בהיותו במערה
קמג מזמור לדוד
קמד לדוד אשרי
קמה תהלה לדוד
קמו הללוי־ה הללוי־ה
קמז הללוי־ה הללוי־ה
קמח הללוי־ה הללוי־ה
קמט הללוי־ה הללוי־ה
קנ הללוי־ה הללוי־ה

Shiurim

Perek Shiur
א Saying ‘Nice Doggie’
ב Saying ‘Nice Doggie’
ג Choosing Sides
ד
ה
ו
ז Fly Away Little Bird
ח
ט Like a Hole in the Head
י Like a Hole in the Head
יא Fly Away Little Bird
יב Great Responsibility
יג How Are the Mighty Fallen
יד Real Haskalah
טו
טז
יז This Will Be on the Final
יח
יט Let Me Count the Ways ש
כ Lions and Bears, Oh My
כא There Is Too Much; Let Me Sum Up
כב Father of Peace
כג The Valley of the Shadow of Death
כד Zionism
כה Father of Peace
כו This Will Be on the Final
כז The Best of Times, The Worst of Times
כח
כט
ל The Madness of King Saul
לא The Valley of the Shadow of Death
לב Where the Penitent Stand
לג
לד Panacea
לה No Good Deed Goes Unpunished
לו The Best of Times, The Worst of Times
לז Aequanimitas
לח Splitting Heirs
לט Baa, He Said Sheepishly
מ The Pause that Refreshes
מא Les Liaisons Dangereuses
מב
מג
מד
מה
מו
מז
מח
מט
נ Quis Custodiet Ipsos Custodes
נא Peccavi
נב Murder Most Foul
נג Real Haskalah
נד Ziph-A-Dee-Doo-Dah
נה Frenemies
נו I Know Why the Caged Bird Sings
נז Just Deserts
נח Along Came a Spider
נט I Spy
ס Taken with a Grain of Salt
סא
סב Paved with Good Intentions
סג Just Deserts
סד
סה Zionism
סו
סז
סח Snow Business
סט
ע Just Remember This
עא Just Remember This
עב Crowning Glory
עג
עד
עה
עו
עז
עח Politically Incorrect
עט Future History
פ
פא
פב Quis Custodiet Ipsos Custodes
פג Future History
פד
פה
פו Once Upon a Midnight Dreary
פז
פח A Cry in the Dark
פט A Cry in the Dark
צ
צא
צב
צג
צד
צה Variations on a Theme
צו AltNeuLeid
צז
צח Variations on a Theme
צט
ק
קא
קב
קג
קד High Technology
קה Praise the L-rd
קו Browsing History
קז
קח
קט
קי Don’t Worry, Be Happy
קיא Don’t Worry, Be Happy and Imitatio+Dei
קיב Don’t Worry, Be Happy and Imitatio+Dei
קיג
קיד
קטו
קטז
קיז
קיח Give Thanks Unto the L-rd
קיט Let Me Count the Ways
קכ
קכא Old Wives’ Tales
קכב Zionism
קכג
קכד
קכה
קכו
קכז A Dream Deferred
קכח A Dream Deferred
קכט
קל
קלא
קלב Sitting in Yeshiva
קלג
קלד
קלה
קלו
קלז Don’t Immanentize the Eschaton
קלח
קלט
קמ
קמא
קמב Just Deserts
קמג
קמד Sharper than a Serpent’s Tooth
קמה Concerto for all Generations
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ